Polityka prywatności
(załącznik do Regulaminu strony www.lilante.com oraz www.lilante.com)

 1. Dostarczone Administratorowi dane podlegają ochronie i zasadom przetwarzania z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.).
 2. Prawo do prywatności jest traktowane przez Spółkę priorytetowo.
 3. Spółka gromadzi dane Uczestników i Klientów Programu w następujący sposób:
  1. podczas rejestracji na Stronie w celu uczestnictwa w Programie (dane, o które zostaniecie Państwo poproszeni to imię lub pseudonim oraz email; podanie następujących danych jest dobrowolne: nazwisko, numeru telefonu, płeć, kod pocztowy oraz wiek)
  2. przed przesłaniem Wynagrodzenia poprzez Profil Uczestnika Programu (dane, o które zostaniecie Państwo poproszeni to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, data urodzenia, właściwy Urząd Skarbowy oraz numer rachunku bankowego; te dane są przetwarzane jedynie dla celów rozliczenia Wynagrodzenia z uwzględnieniem obowiązków podatkowych)
  3. za pośrednictwem tzw. plików cookies.
 4. Spółka przetwarza dane takie jak adres e-mail, płeć, wiek, kod pocztowy miejsca zamieszkania dla potrzeb własnych takich jak prowadzenia badań, analiz czy statystyk oraz w celu realizacji umów z Partnerami handlowymi Programu.
 5. O zasadach przetwarzania danych osobowych jesteście Państwo informowani w treści Regulaminu strony www.lilante.com oraz www.programvanilla.pl, a takżę w materiałach związanych bezpośrednio z uczestnictwem w Programie.
 6. Cookies to pliki, które zawierają dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na Państwa urządzeniu końcowym, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się ze Stroną.
 7. Strona wykorzystuje pliki cookies w celu:
  1. umożliwienia prawidłowej prezentacji Strony na różnego typu urządzeniach
  2. tworzenia statystyk wykorzystywania Strony.
 8. Stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. Ustawienia - W tych plikach cookie przechowywane są informacje pozwalające na zmianę zachowania lub wyglądu witryny, na przykład jej wersji językowej lub treści dostarczanych do użytkownika. Nazwą cookie wykorzystywaną do tego celu są coookies „u[numer]”, gdzie [numer] jest liczbą naturalną.
   Utrata ustawień zapisanych w tym pliku może obniżyć poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić korzystania z niej.
  2. Bezpieczeństwo - Te pliki cookie służą do uwierzytelniania użytkowników, zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z danych logowania oraz do ochrony danych użytkownika przed dostępem osób niepowołanych. W tym celu wykorzystywane jest cookie: „session”
  3. Analityka – na Stronie korzystamy z Google Analytics, które pozwala właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników. Google Analytics zapisuje pliki cookie pod domeną odwiedzanej witryny. Korzysta z zestawu plików cookie (takich jak „__utma” czy „_utmz”), które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji i przekazywanie danych na temat trendów bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Szczegółowe informacje o używanych plikach Cookie przez Google znajduje się pod adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 9. Wykorzystywane przez Spółkę cookies nie są szkodliwe dla urządzeń końcowych ani dla ich Państwa oraz Państwa danych oraz powodują zmian konfiguracyjnych Państwa urządzeń końcowych. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania Państwa tożsamości.
 10. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku urządzenia końcowego. Oczywiście możecie Państwo zrezygnować ze stosowania wskazanych wyżej plików cookies jednak zwracamy jednak uwagę, że dokonywane zmiany ustawień mogą spowodować zablokowanie możliwości odwiedzania Strony bądź korzystanie z funkcjonalności w przypadku zarejestrowania w Programie.
 11. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie cookies zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 12. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies mogą Państwo znaleźć tutaj:
  1. Przeglądarka Google Chrome: http://goo.gl/gthXE
  2. Przeglądarka Internet Explorer: http://goo.gl/1PuWj
  3. Przeglądarka Firefox http://goo.gl/i436e
  4. Przeglądarka Opera http://goo.gl/zG33F
Warszawa, dnia 06.08.2014 r. r.